ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.1 ตอน ปฏิทินน่ารู้...

  00:26:25
 • eDLRU ประถมศึกษา

  คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.2 ตอน การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์...

  00:31:51
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ภาษาไทย (สนุกกับสระและมาตราตัวสะกด) ป.3 ตอน คำคล้องจอง...

  00:51:05
 • eDLRU ประถมศึกษา

  วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.3 ตอน สำรวจ...

  00:14:25

eDLRU ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.2 ตอน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ตอนที่ 1

00:33:27 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้ให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตทำงานสัมพันธ์กัน อย่างไร