ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.3 ตอน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและ...

  00:43:29
 • eDLRU ประถมศึกษา

  วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.2 ตอน ปัจจั...

  00:33:52
 • eDLRU ประถมศึกษา

  วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.1 ตอน สิ่งม...

  01:01:27
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.1 ตอน สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโร...

  00:27:15

eDLRU ประถมศึกษา

คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.1 ตอน จำนวนนับ 6 ถึง 10

00:29:11 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูสอนเกียวกับ การอ่าน และการเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย แสดงปริมาณหรือจำนวนสิ่งของจำนวนไม่เกินหนึ่งร้อย