ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.2 ตอน จุดกำเนิดเสียง...

  00:27:08
 • eDLRU ประถมศึกษา

  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.1 ตอน เส...

  00:28:40
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.2 ตอน วงจรชีวิตมนุษย์...

  00:13:57
 • eDLRU ประถมศึกษา

  วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.3 ตอน สิ่งม...

  00:26:56

eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (เด็กดี บ้านสะอาด สังคมน่าอยู่) ป.3 ตอน การทำความสะอาดรองเท้า

00:26:19 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้สอนเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาด รองเท้าให้สะอาด และประโยชน์ และความสำคัญของการใส่รองเท้า