ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.1 ตอน สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโร...

  00:27:15
 • eDLRU ประถมศึกษา

  วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.3 ตอน สำรวจ...

  00:14:25
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.3 ตอน งานศิลป์ภาพสวย...

  00:29:33
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ภาษาไทย (สนุกกับสระและมาตราตัวสะกด) ป.3 ตอน อักษร 3 หมู่ (ไต...

  00:28:06

eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (เด็กดี บ้านสะอาด สังคมน่าอยู่) ป.3 ตอน การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

00:30:56 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้สอนเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือครอบครัวได้ ช่วยเหลือส่วนรวมก็ได้ ทำงานด้วยความสะอาดและรอบครอบ