ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.1 ตอน เส...

  00:28:40
 • eDLRU ประถมศึกษา

  คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.2 ตอน การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์...

  00:31:51
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.3 ตอน งานศิลป์ภาพสวย...

  00:29:33
 • eDLRU ประถมศึกษา

  วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.1 ตอน สิ่งม...

  01:01:27

eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.1 ตอน การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ

00:27:14 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้ปลูกจิตสำนักให้เวลาใช้ของเสร็จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ เช่น เวลาเด็ก ๆ เล่นของเล่นเสร้จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ