ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.3 ตอน รูปร่าง รูปทรง ทัศนธาตุ...

  00:27:47
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.2 ตอน พุทธประวัติ เหตุการณ์หลังปร...

  00:47:05
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.2 ตอน แหล่งกำเนิดเสียง...

  00:41:40
 • eDLRU ประถมศึกษา

  วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.2 ตอน ปัจจั...

  00:33:52

eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.1 ตอน การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ

00:27:14 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้ปลูกจิตสำนักให้เวลาใช้ของเสร็จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ เช่น เวลาเด็ก ๆ เล่นของเล่นเสร้จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ