ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.2 ตอน เค...

  00:26:00
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ภาษาอังกฤษ (English for fun) ป.2 ตอน Follow Basic Commands R...

  00:40:37
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ภาษาไทย (สนุกกับสระและมาตราตัวสะกด) ป.2 ตอน มาตราแม่กก...

  00:36:25
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.2 ตอน ช่วงวัยต่างๆ ของม...

  00:41:47

eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.1 ตอน การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ

00:27:14 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้ปลูกจิตสำนักให้เวลาใช้ของเสร็จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ เช่น เวลาเด็ก ๆ เล่นของเล่นเสร้จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ