ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (เด็กดี บ้านสะอาด สังคมน่าอยู...

  00:30:56
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.1 ตอน ลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว...

  00:28:13
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.3 ตอน วันสำคัญของไทย...

  00:38:51
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.1 ตอน ปฏิทินน่ารู้...

  00:26:25

eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.1 ตอน การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ

00:27:14 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้ปลูกจิตสำนักให้เวลาใช้ของเสร็จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ เช่น เวลาเด็ก ๆ เล่นของเล่นเสร้จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ