ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.1 ตอน การบวก...

  00:42:38
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.3 ตอน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและ...

  00:43:29
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.1 ตอน ปฏิทินน่ารู้...

  00:26:25
 • eDLRU ประถมศึกษา

  วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.3 ตอน สิ่งม...

  00:26:56

eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.1 ตอน การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ

00:27:14 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้ปลูกจิตสำนักให้เวลาใช้ของเสร็จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ เช่น เวลาเด็ก ๆ เล่นของเล่นเสร้จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ