ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (เด็กดี บ้านสะอาด สังคมน่าอยู...

  00:26:19
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ภาษาไทย (สนุกกับสระและมาตราตัวสะกด) ป.1 ตอน การอ่านออกเสียงค...

  00:37:01
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ภาษาอังกฤษ (English for fun) ป.3 ตอน My Daily Activities...

  00:38:12
 • eDLRU ประถมศึกษา

  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.2 ตอน เส...

  00:44:58

eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.1 ตอน การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ

00:27:14 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้ปลูกจิตสำนักให้เวลาใช้ของเสร็จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ เช่น เวลาเด็ก ๆ เล่นของเล่นเสร้จแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบ