ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน ที่อยู่ของปลา...

  00:15:53
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมเสรี ตอน หน่วยการเรียนเรื่อง อาหาร...

  00:17:35
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมนิทาน ตอน สอนถามอย่างไร...

  00:14:44
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมสงบ ตอน เรือน้อยลอยทะเล...

  00:15:18

eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมสงบ ตอน เด็กได้อะไรจากการอ่านให้เด็กฟัง

00:24:57 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

กิจกรรมสงบ

ตอน เด็กได้อะไรจากการอ่านให้เด็กฟัง อนุบาล ๒

เพื่อให้เด็กสามารถฟังและจับใจความของเนื้อเรื่องที่ครูอ่านให้ฟังได้

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้เด็กถ่ายทอด

ความคิดเห็นออกมาทางผลงาน