ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน เสียงต่างๆในโรงเรียน...

  00:12:25
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน 3 ขามหาสมบัติ...

  00:14:51
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน การแสดงบทบาทสมสุติให้ผู้อื่นรับรู้...

  00:19:09
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมสงบ ตอน กระต่ายน้อยผู้อยากข้ามทะเล...

  00:15:14

eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมเสรี ตอน หนูรู้อะไร ดูได้จากงาน

00:21:52 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

กิจกรรมเสรี

ตอน หนูรู้อะไร ดูได้จากงาน อนุบาล ๓

เพื่อส่งเสริมทักษะ การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การคิด การวางแผน และส่งเสริม การพัฒนาทางด้านภาษา ทางสังคม รู้จักความอดทนรอคอย การปฎิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น