ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน อาชีพของคนไทย (ทหาร)...

  00:15:47
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน เมื่อหนูพูดชื่อตนเอง...

  00:14:22
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมนิทาน ตอน ไข่ไก่กับความฝัน...

  00:15:15
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมสงบ ตอน กระต่ายน้อยผู้อยากข้ามทะเล...

  00:15:14

eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมเสรี ตอน หนูรู้อะไร ดูได้จากงาน

00:21:52 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

กิจกรรมเสรี

ตอน หนูรู้อะไร ดูได้จากงาน อนุบาล ๓

เพื่อส่งเสริมทักษะ การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การคิด การวางแผน และส่งเสริม การพัฒนาทางด้านภาษา ทางสังคม รู้จักความอดทนรอคอย การปฎิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น