ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมเสรี ตอน หน่วยการเรียนเรื่อง กระดุม...

  00:15:31
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน รวมกลุ่มรวมพวก...

  00:16:33
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมนิทาน ตอน คะโยะกุกับนกกระเรียน...

  00:15:27
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน เกมส่งลูกโป่ง...

  00:15:15

eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมเสรี ตอน เด็กปฐมวัย เขียนได้ไม่ยากเลย

00:19:48 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

กิจกรรมสงบ

ตอน เด็กปฐมวัย เขียนได้...ไม่ยากเลย อนุบาล ๓

เพื่อฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ ฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

ส่งเสริมทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน และเขียน