ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน ดูอย่างไรให้หนูสังเกตเป็น...

  00:10:16
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน นาฬิกาที่หนูรู้จัก...

  00:16:09
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน เสียงต่างๆในโรงเรียน...

  00:12:25
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมสงบ ตอน กระต่ายน้อยผู้อยากข้ามทะเล...

  00:15:14

eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมสงบ ตอน บทร้อยกรองแสนสนุก

00:17:56 Mins
Rating: 4/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

กิจกรรมสงบ

ตอน บทร้อยกรองแสนสนุก อนุบาล ๒

ส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อสาร การใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตุ

การเชื่อมโยง การเปรียบเทียบ และส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา การฟัง

การพูด และการเขียน