ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมนิทาน ตอน แมวยายปุ๋ง...

  00:15:31
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน สิ่งที่หนูอยากรู้ต้องได้รู้...

  00:15:20
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน สำรวจผ้าแสนสนุก...

  00:20:10
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกาย...

  00:19:14

eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมนิทาน ตอน สอนถามอย่างไร

00:14:44 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

กิจกรรมนิทานส่งกระบวนการคิด

ตอน สอนถามอย่างไร อนุบาล ๓

เพื่อส่งเสริมด้านการสังเกต ด้านการพูดแสดงความคิดเห็น

และถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างมีเหตุผล ด้านการเก็บข้อมูลที่ได้จากการฟัง

มาวิเคราะห์ในการตั้งคำถาม