ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมเสรี ตอน หน่วยการเรียนเรื่อง อาหาร...

  00:17:35
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมเสรี ตอน หน่วยการเรียนเรื่อง ใบกล้วย...

  00:26:02
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน ตักไข่ใส่ตะกร้า...

  00:15:52
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน ผึ้งหารัง...

  00:17:40

eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมกลุ่ม ตอน ที่ของฉันอยู่ตรงไหน

00:13:54 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

กิจกรรมเสรี

ตอน ที่ของฉันอยู่ตรงไหน อนุบาล ๒

ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสังเกตลักษณะของสิ่งของ

และลักษณะกล่อง เพื่อเลือกนำสิ่งของมาใส่ในกล่องที่มีขนาดเหมาะสม