ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน ตักไข่ใส่ตะกร้า...

  00:15:52
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน เกมตักไข่...

  00:14:36
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน เกมส่งลูกโป่ง...

  00:15:15
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน มอญซ่อนผ้า...

  00:14:38

eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน ผึ้งหารัง

00:17:40 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

กิจกรรมกลางแจ้ง

ตอน ผึ้งหารัง อนุบาล ๓

เพื่อส่งเสริมทักษะ การนับเลข ๑-๑๕ และรวมจำนวนที่มีค่าไม่เกิน ๑๕

การส่งเสริม ทางด้านร่างกาย และการพัฒนาทางด้านสังคม

การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาได้