ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน การแสดงบทบาทสมสุติให้ผู้อื่นรับรู้...

  00:19:09
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน น้ำมาจากไหน...

  00:18:38
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมเสรี ตอน หน่วยการเรียนเรื่อง ถุงเท้า...

  00:15:38
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน รวมกลุ่มรวมพวก...

  00:16:33

eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมกลุ่ม ตอน ชนิดและประเภทของรองเท้า

00:18:21 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูสอนให้เด็กได้รู้จักชนิดและประเภทของรองเท้า และให้เด็ก ๆ จัดหมวดหมู่ของรองเท้าเองได้