ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน การเปรียบเทียบ...

  00:13:45
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมเสรี ตอน หน่วยการเรียนเรื่อง กระดุม...

  00:15:31
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน การจัดกลุ่มจากการดมกลิ่น...

  00:16:44
 • eDLRU ปฐมวัย

  กิจกรรมกลุ่ม ตอน ประสาทสัมผัสกับการเรียนรู้...

  00:15:02

eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน เกมตักไข่

00:14:36 Mins
Rating: 2/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

ให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มกันโดยให้ ช้อน กับลูกปิงปอง กลุ่มละชิ้น โดยให้เด็กคนแรกของแถวเอาลูกปิงปองใส่ช้อนแล้วเดินวนรอบกวย แล้วกลับมาส่งให้เพื่อนคนต่อไป เพื่อไปเดินต่อ