ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

จิตรกรตัวน้อย

ตอน การพิมพ์ลายกระดาษห่อของขวัญด้วยผัก ผลไม้ และของธรรมชาติรอบตัว

00:13:59 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การเสริมสร้างทักษะด้วยการพิมพ์ลายบนกระดาษห่อของขวัญ โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการห่อกระดาษของขวัญด้วยการนำผัก,ผลไม้,และของธรรมชาติรอบตัว สามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้และนำไปทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ