ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

จิตรกรตัวน้อย

ตอน การปั้นสวนสัตว์แสนสนุก

00:22:04 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

การเสริมสร้างทักษะด้วยการปั้น โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการปั้นรูปสัตว์ชนิดต่างๆและต้นไม้พร้อมกับให้ความรู้ อย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจและนำไปทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ