ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

จิตรกรตัวน้อย

ตอน การระบายสีดอกไม้

00:14:05 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การระบายสีดอกไม้เพื่อการเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะโดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการระบายสีดอกไม้ด้วยสีน้ำพร้อมให้ความรู้เทคนิควิธีการระบายสีให้สวยและสามารถทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ