ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

จิตรกรตัวน้อย

ตอน การวาดรูปการ์ตูน

00:18:21 Mins
Rating: 5/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

การเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะโดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการวาดภาพการ์ตูนพร้อมกับให้ความรู้ อย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจและนำไปทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ