ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • ปฐมวัย

  ตอน การเตรียมตัวก่อนไปโรงเรียน...

  00:30:24
 • ปฐมวัย

  ตอน ฟันน้ำนม

  00:39:57
 • ปฐมวัย

  ตอน เมื่อญาติผู้ใหญ่เลี้ยงลูกให้คุณพ่อคุณแม่...

  00:33:34
 • ปฐมวัย

  ตอน สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพัฒนาเด็กได้มากกว่าที่ค...

  00:31:43

ปฐมวัย

ตอน โครงการเรียนรู้ด้านอาหารไทย

00:26:26 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

โครงการเรียนรู้อาหารไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆที่มีทั้งขนมไทยและอาหารว่างที่เหมาะกับเด็กๆโดยเป็นโครงการที่มีผู้ปกครองมาเป็นร่วมกับเด็ก