ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • ปฐมวัย

  ตอน วิธีการเสริมความแข็งแรงให้ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ...

  00:37:13
 • ปฐมวัย

  ตอน โรคภัยหน้าร้อน

  00:37:25
 • ปฐมวัย

  ตอน สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพัฒนาเด็กได้มากกว่าที่ค...

  00:31:43
 • ปฐมวัย

  ตอน รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก...

  00:28:09

ปฐมวัย

ตอน ปัญหาเด็กไม่ยอมพูด

00:34:07 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ปัญหาเด็กไม่ยอมพูดเกิดจากอระไรมีปัจจัยอะไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเนื่องเด็กที่เจริญเติบโตมีพัฒนาการและปัจจัยการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันออกไป