ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • ปฐมวัย

  ตอน เมื่อญาติผู้ใหญ่เลี้ยงลูกให้คุณพ่อคุณแม่...

  00:33:34
 • ปฐมวัย

  ตอน โรคภัยหน้าร้อน

  00:37:25
 • ปฐมวัย

  ตอน โรคอีสุกอีใส

  00:36:54
 • ปฐมวัย

  ตอน อาหารเพื่อลูกรัก

  00:27:50

ปฐมวัย

ตอน ปัญหาเด็กไม่ยอมพูด

00:34:07 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ปัญหาเด็กไม่ยอมพูดเกิดจากอระไรมีปัจจัยอะไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเนื่องเด็กที่เจริญเติบโตมีพัฒนาการและปัจจัยการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันออกไป