ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • ปฐมวัย

  ตอน โรคอีสุกอีใส

  00:36:54
 • ปฐมวัย

  ตอน ฟันน้ำนม

  00:39:57
 • ปฐมวัย

  ตอน เรียนรู้และเข้าใจวิธีที่ประเมินพัฒนาการเด็ก...

  00:27:43
 • ปฐมวัย

  ตอน ปัญหาเด็กไม่ยอมพูด...

  00:34:07

ปฐมวัย

ตอน สอนเด็กให้ช่วยเหลือตัวเอง

00:28:09 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การฝึกฝนเด็กเล็กในการเตรียมความพร้อมเช่น การวมเครื่องแต่งการไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียน และยังส่งเสริมไปยังส่วนต่างๆของร่างการเด็กและกิจกรรมส่งเสริมในการฝึผฝนของเด็ก