ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • ปฐมวัย

  ตอน การเลือกพี่เลี้ยงเด็ก...

  00:23:55
 • ปฐมวัย

  ตอน สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพัฒนาเด็กได้มากกว่าที่ค...

  00:31:43
 • ปฐมวัย

  ตอน การเตรียมตัวไปเที่ยวต้อนรับซัมเมอร์...

  00:30:24
 • ปฐมวัย

  ตอน โรคมือเท้าปาก

  00:35:42

ปฐมวัย

ตอน การเลือกโรงเรียนสำหรับลูกรัก

00:30:05 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเนื่องสภาวะของเด็กมีลักษณะที่แตกต่าง