ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • ปฐมวัย

  ตอน ปัญหาเด็กไม่ยอมพูด...

  00:34:07
 • ปฐมวัย

  ตอน สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพัฒนาเด็กได้มากกว่าที่ค...

  00:31:43
 • ปฐมวัย

  ตอน การเตรียมตัวก่อนไปโรงเรียน...

  00:30:24
 • ปฐมวัย

  ตอน เมื่อญาติผู้ใหญ่เลี้ยงลูกให้คุณพ่อคุณแม่...

  00:33:34

ปฐมวัย

ตอน กิจกรรมดีเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

00:30:05 Mins
Rating: 5/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเนื่องสภาวะของเด็กมีลักษณะที่แตกต่างและมีความหลากหลายดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้จึงแตกต่างกันออกไป