ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • ปฐมวัย

  ตอน ปัญหาเด็กไม่ยอมพูด...

  00:34:07
 • ปฐมวัย

  ตอน การเลือกพี่เลี้ยงเด็ก...

  00:23:55
 • ปฐมวัย

  ตอน สอนเด็กให้ช่วยเหลือตัวเอง...

  00:28:09
 • ปฐมวัย

  ตอน เรียนรู้และเข้าใจวิธีที่ประเมินพัฒนาการเด็ก...

  00:27:43

ปฐมวัย

ตอน กิจกรรมดีเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

00:30:05 Mins
Rating: 5/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเนื่องสภาวะของเด็กมีลักษณะที่แตกต่างและมีความหลากหลายดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้จึงแตกต่างกันออกไป