ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • ปฐมวัย

  ตอน โครงการเรียนรู้ด้านอาหารไทย...

  00:26:26
 • ปฐมวัย

  ตอน การเลือกโรงเรียนสำหรับลูกรัก...

  00:30:05
 • ปฐมวัย

  ตอน การเตรียมตัวไปเที่ยวต้อนรับซัมเมอร์...

  00:30:24
 • ปฐมวัย

  ตอน สอนเด็กให้ช่วยเหลือตัวเอง...

  00:28:09

ปฐมวัย

ตอน เรียนรู้และเข้าใจวิธีที่ประเมินพัฒนาการเด็ก

00:27:43 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การประเมินพฟติกรรมของเด็กเพื่อทราบถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ล่ะช่วงวัยเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก