ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • ปฐมวัย

  ตอน โรคอีสุกอีใส

  00:36:54
 • ปฐมวัย

  ตอน กิจกรรมดีเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก...

  00:30:05
 • ปฐมวัย

  ตอน ไข้หวัดใหญ่

  00:33:05
 • ปฐมวัย

  ตอน ปัญหาการทานอาหารในเด็กปฐมวัย...

  00:25:02

ปฐมวัย

ตอน เรียนรู้และเข้าใจวิธีที่ประเมินพัฒนาการเด็ก

00:27:43 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การประเมินพฟติกรรมของเด็กเพื่อทราบถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ล่ะช่วงวัยเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก