ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • ปฐมวัย

  ตอน โรคอีสุกอีใส

  00:36:54
 • ปฐมวัย

  ตอน วัคซีนเสริมสำหรับเด็ก...

  00:30:24
 • ปฐมวัย

  ตอน สอนเด็กให้ช่วยเหลือตัวเอง...

  00:28:09
 • ปฐมวัย

  ตอน ไข้เลือดออก มันมากับหน้าฝน...

  00:35:19

ปฐมวัย

ตอน เมื่อญาติผู้ใหญ่เลี้ยงลูกให้คุณพ่อคุณแม่

00:33:34 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การเลี้ยงดูบุตรโดยอยู่ในการดูแลของญาติผู้ใหญ่มีส่วนดีส่วนเสียอย่างไร เนื่องจากการเลี้ยงดูเด็กจากญาติผู้ใหญ่ควรเป็นเวลาที่พ่อแม่อหรือพี่เลี้ยงเด็กมีเวลาค่อนข้างน้อย การดูแลในลักษณะต่างๆการดูแลส่งเสริมในวิธีต่างๆดโยการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมโดยตรงได้ด้วยตัวเอง