ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

ปฐมวัย

ตอน การเลือกพี่เลี้ยงเด็ก

00:23:55 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การเลือกพี่เลี้ยงเด็กมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทำงานดังนั้นพี่เลี้ยงเด็กจึงเป็นส่วนสำคัญมากเช่นกันเนื่องจากลักษระนิสัยต่างๆที่เด็กแสดงออกมาอาจมาจากการเลี้ยงดูของพี่เลี้ยงเด็กดังนั้นการเลือกที่เลี้ยงเด็กนั้นจึงมีความสำคัญในการเสริมพัฒนาการเด็ก