ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

GO ฝันได้ทำได้

ตอน พิพิธภัณฑ์ ตอน 1

00:30:00 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

เป็นการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา สุโขทัย ประวัติความเป็นมาของแต่ละยุคละสมัยของผประวัติศาสตร์