ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

GO ฝันได้ทำได้

ตอน แผนที่ทางอากาศ

00:30:00 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

เพื่อศึกษาการใช้แผนที่ทางอากาศ  ศึกษาการมองแผนที่ถ่ายจากทางอากาศหรือแผนที่ถ่ายจากดาวเทียม และสามารถบอกจุดตำแหน่งของการเกิดอุทกภัย และให้เด็กๆ สามารถสอบถามในสิ่งที่เด็กๆ อยากรู้จากวิทยากรจริง ทำให้เด็กๆ ได้รับข้อมูลเป็นจริง