ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

GO ฝันได้ทำได้

ตอน ปั้นดินน้ำมัน

00:30:00 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การใช้ดินน้ำมันมาปั้นสิ่งที่เด็กๆ ได้มอบหมายจนสำเร็จถือว่าเป็นการฝึกความอดทนมีความรับผิดชอบกับงานที่เด็กได้มอบหมายมาจนสำเร็จ