ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง PR

สวนดุสิตในสื่อมวลชน

รายการสามัญชนคนไทย : เรียนแล้วไปไหน ไทยพีบีเอส

00:11:32 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มสด. ในรายการสามัญชนคนไทย : เรียนแล้วไปไหน
เสร็จสิ้นงานรับปริญญาเป็นสัญญาณบอกว่าการ­ร่ำเรียนมากว่า 10 ปีนั้น ได้สำเร็จแล้ว และเป็นสัญญาสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกว่­าชีวิตการทำงานได้เริ่มต้นขึ้น แต่ละปีมีบัณฑิตไทยจบการศึกษาหลายแสนคน แต่ก็น่าสงสัยว่ามีบัณฑิตใหม่ตกงานกว่าแสน­คนในแต่ละปีเช่นเดียวกัน

เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องเดินทางไปหาคำตอบ­ถึงระบบการผลิตบุคลากรทั้งสายอุดมศึกษาและ­สายอาชีพ พร้อมทั้งพูดคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ว่าความ­จริงแล้ว ต้องการคนแบบไหนเข้าร่วมงานในองค์กร สะท้อนการผลิตคนกับตลาดแรงงานที่ไม่สอดรับ­กัน เพื่อร่วมหาทางออกว่าจะผลิตคนอย่างไรให้เก­ิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุด
Credit รายการสามัญชนคนไทย ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางไทยพีบีเอส