ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง PR

Home Made By Sign

Home Made By Sign ตอนที่ 1

00:19:00 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

เรียนรู้ภาษามือผ่านการทำอาหาร  Home Made By Sign  โดย ฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม และ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน