ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง VARIETY

อิ่มสุข

ตอน น้ำ

00:03:17 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ร่างกายของคนเรา มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% โดยแบ่งเป็น 3ส่วน คือ น้ำที่ประกอบอยู่ในเซลล์ประมาณ 60% มีอยู่นอกเซลล์ประมาณ30% และที่อยู่ในเนื้อเยื่อ หรือเลือดอีก 10% ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรดื่มน้ำ6-8แก้ว/วัน เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย แต่จะดื่มอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด...