ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง VARIETY

รักษ์วัฒนธรรมไทยกับ SDU

ตอน การทำพวงมาลัยลายเกลียว

00:23:05 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การทำพวงมาลัยลายเกลียว

เป็นการแนะนำและสอนเทคนิคการทำพวงมาลัยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นวงกลมและรูปทรงตามยาวตรงและขนานกันไปตลอดเข็ม นิยมร้อยตั้งแต่ขนาด 6 กลีบขึ้นไปจนถึง 12 กลีบ หรือมากกว่านี้ก็ได้ย่อมแล้วแต่ชนิดของดอกไม้ ถ้าดอกเล็กหรือกลีบเล็กก็ใช้จำนวนกลีบมาก แต่ถ้าดอกไม้ดอกใหญ่หรือกลีบใหญ่ก็ใช้จำนวนกลีบน้อย