ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง VARIETY

เก็บเล็กเกร็ดน้อย

ตอน ข้าวเม่าทอด

00:03:05 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ข้าวเม่าทอด เป็นขนมที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้มีการประยุกต์ข้าวเม่าให้กลายเป็นขนมได้หลายรูปแบบ เช่น ข้าวเม่าบด, กระยาสารท, ข้าวแตน หรือแม้กระทั่งข้าวเม่าคลุก