ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง VARIETY

เก็บเล็กเกร็ดน้อย

ตอน ขนมเบื้อง

00:03:48 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ขนมเบื้อง เป็นขนมที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล ดังปรากฏชื่ออยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยเรียกว่า ขนมกระทะ หรือขนมกุมมาส ส่วนขนมเบื้องไทยโบราณ เป็นขนมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีการดัดแปลงมาจากขนมของชาวอินเดียที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล