ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง VARIETY

เก็บเล็กเกร็ดน้อย

ตอน ช่อม่วง

00:02:53 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

ขนม "ช่อม่วง” เป็นขนมที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยสมัยโบราณ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องหวาน ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงกล่าวถึงขนมช่อม่วงว่า “ช่อม่วงเหมาะมีรสหอมปรำกฏกลโกสุมภ์ คิดสีสะไบคลุม หุ้มห่มม่วงดวงพุดตาน"