ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง VARIETY

เก็บเล็กเกร็ดน้อย

ตอน จ่ามงกุฎ

00:03:11 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

จ่ามงกุฎ เป็นขนมจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 สูตรตำรับของพระศรีสุริเยนทร์ แสดงถึงลาภยศอันสูงส่ง เป็นนิมิตหมายอันดีในหน้าที่การงาน นิยมมอบให้เป็นของขวัญในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง แสดงความยินดีในงานมงคล แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่