ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง SELF STUDY

 • SDU 2Day

  ตอน Big Cleaning Day

  00:11:58
 • SDU 2Day

  ตอน SDU Valentine

  00:18:27
 • SDU 2Day

  SDU 2Day (2015) Ep01 ครุศาสตร์สู่อาเซียน...

  15:37:00
 • SDU 2Day

  ตอน คหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 4...

  00:19:53

SDU 2Day

ตอน พิธีซ้อมรับปริญญาปี 54-55

00:30:46 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

เป็นกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัญฑิตทุกคนทำตัวให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ต่างๆในการรับปริญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายหรือการวางตัวในพิธีงาน