หน้าหลัก /

ข่าวสาร

24-25/08/2017 มสด ถ่ายทอดสด งาน “Online Information and Education Conference 2017”
  • วันที่ : 2017-09-14 12:09:53 , เข้าชม : 2030 คน

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  “Online Information and Education Conference 2017” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ม.สวนดุสิต ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยทำหน่วยงานประชาสัมพันธ์ได้ทำการถ่ายทอดสดพิธีเปิด และการบรรยายจาก วิทยากรนานาชาติตลิดสองวันงาน เพื่อเผยแพร่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาห้องสมุดในยุค 4.0 และการนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดพัฒนาห้องสมุดอนาคต