หน้าหลัก /

ข่าวสาร

2/08/2017 TBL จัดอบรม Active Learning แก่ศูนย์หัวหินฯ
  • วันที่ : 2017-09-14 11:45:35 , เข้าชม : 1905 คน

    ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรม” การจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา8.00-16.00 ณ ห้องเรียน 833 อาคาร 8 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือในห้องเรียนอัจฉริยะ โดยมี ดร. เอื้ออารี จันทร และ อ. สุพรรณิการ์ ทับมณี เป็นวิทยากร