หน้าหลัก /

ข่าวสาร

26/07/2017 สำนักวิทยบริการรับเชิญเป็นวิทยากรอบรมฯ
  • วันที่ : 2017-09-14 11:44:00 , เข้าชม : 1845 คน

    สำนักวิทยบริการฯ โดย อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และดร.เอื้ออารี  จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Active GE Lecturers for Active Learning” บรรยายในหัวข้อเรื่อง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Active Learning  เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต