หน้าหลัก /

ข่าวสาร

29/06/2017 TBL จัดอบรม โปรแกรม Endnote X8 ให้วิทยาเขตสุพรรณบุรีฯ
  • วันที่ : 2017-09-14 11:41:28 , เข้าชม : 1848 คน

    ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรม Endnote x8 เป็นโปรแกรมสำเร็จรุปสำหรับการจัดการ บรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงสำหรับเอกสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ม.สวนดุสิต โดยมี อ.ชัชวาลย์ ลาภเกิน และ อ.สุพรรณิการ์ ทับมณีเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องปฎิบิติการคอมพิวเตอร์ อาคารสวนแก้ว2 ชั้น2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี ม.สวนดุสิต