หน้าหลัก /

ข่าวสาร

SDIB จัดประชุมหน่วยงานประจำเดือน พ.ค.
  • วันที่ : 2015-05-26 13:35:03 , เข้าชม : 1300 คน

    เมื่อวันศุกร์ที่ 22  พฤษภาคม 2558 กลุ่มงานฝ่ายมัลติมีเดียได้มีการจัดประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม  โดยมี ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานมัลติมีเดียฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ การสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเตรียมพร้อมการประสานงาน ในงาน ครบเครื่องเรื่องการเรือน และพิธีการรับเสด็จ ในวันที่ 25 พ.ค. 2558  การประชุมจัดขึ้นระหว่างเวลา 10.30-11.45 น. ณ ห้องconference2 ชั้น 4อาคารสำนักวิทยบริการฯ