eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมกลุ่ม ตอน ดูอย่างไรให้หนูสังเกตเป็น

00:10:16 Mins
Rating: 3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

กิจกรรมกลุ่ม

ตอน ดูอย่างไรให้หนูสังเกตุเป็น อนุบาล ๑

เพื่อส่งเสริมให้เด็กสังเกตและสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยการมอง จะทำให้เด็กจดจำ สิ่งที่เห็นเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมเพื่ออธิบายให้ครูฟังรายการย้อนหลัง KIDS TV

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา