อยากรู้ ต้องรู้

ตอน โภชนาการ ตอน 2

00:30:20 Mins
Rating: 3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

โภชนาการที่ดีควรมีความปลอดภัยสะอาดและมีคุณภาพ และมีการวางแผนการล่วงหน้าเพื่อจัดเตียมอาหารให้เด็กๆ รับประทานอาหารให้ครบ 5หมู่ ตามหลักโภชนาการที่ถูกต้องรายการย้อนหลัง KIDS TV

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา