eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.2 ตอน เครื่องมือการทำความสะอาด

00:26:00 Mins
Rating: 3.3/5 (ผู้ให้คะแนน 20 คน)

คุณครูให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การทำความสะอาด เพื่อให้สามารถบอกวิธีการทำงานและประโยชน์ของเครื่องมือการทำความสะอาดได้รายการย้อนหลัง KIDS TV

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา