Art Corner

ตอน เศษวัสดุ

00:50:45 Mins
Rating: 3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

สอนการใช้เศษวัสดุมาสร้างสรรค์ผลงาน ใช้เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ นำไปใช้ในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยรายการย้อนหลัง KIDS TV

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา