สวนดุสิตพาเที่ยว

ตอน ตลาดน้ำบางพลี ตอน 2

00:13:53 Mins
Rating: 3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

ตลาดน้ำบางพลี

ถ้าจะมานั้นต้องมานั่งเรือเที่ยวด้วยเพื่อดูการใช้ชีวิตของชาวบ้านริมน้ำ ระยะทาง 13 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไร และไปสักการะไว้พระ

วัดบางพลีใหญ่ กลาง หรือ  วัดพระนอน  มีชาวมอญอาศัยมอญ และ ศิลปะชาวมอญก็มีอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้ 

วัดบางโฉลงใน มีหลวงพ่อเพชรอายุประมาณ 256 ปี รายการย้อนหลัง VARIETY

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา