รักษ์วัฒนธรรมไทยกับ SDU

ตอน การจัดแจกันรูปทรงอักษร

00:26:27 Mins
Rating: 3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาธิตการจัดแจกันในรูปแบบตัวอักษร ตัว C ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งแจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้ มีเทคนิคการใส่โอเอซิส ต้องใส่ให้สูงกว่าปากแจกัน และดอกไม้เน้นการดัด และการปักให้เกิดความโค้งในการจัดแจกันรายการย้อนหลัง VARIETY

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา